Salvia x australis 'Indigo Spires'

Salvia x australis 'Indigo Spires'

$ 10.00
Photo credit: Avant Gardens