Lilium orientalis 'Stargazer' (Stargazer Lily)

$ 11.74