Leucothoe keiskei

Leucothoe keiskei

$ 37.00

Shrub for shade, dappled shade in zone 6a-8b. White flowers. Up to 2 x 2 feet Also known as Keikei Fetterbush.

Details on Leucothoe keiskei at plantlust.com

Photo credit &