Kalmia latifolia 'Snowdrift' (aka Mountain Laurel)
Photo by Plant Lust

Kalmia latifolia 'Snowdrift' (aka Mountain Laurel)

Shrub for mostly shade - mostly sun in zone 3a - 9b. Grows 4 FT - 5 FT - wide, 4 FT - 5 FT - tall. White flowers.

VIEW FULL DETAILS

woodland garden compact year round interest broadleaf family: Ericaceae slow-growing Kalmia

 

ALL KNOWN NAMES:
  • Kalmia latifolia 'Snowdrift'
  • Snowdrift Mountain Laurel
$ 21.00