Kalmia latifolia 'Bullseye'

Kalmia latifolia 'Bullseye'

$ 19.00

Shrub for mostly sun, mostly shade in zone 3a-9b. Up to 5 x 5 feet Also known as Bullseye Mountain Laurel. Also Kalmia latifolia 'Bulls Eye'

Details on Kalmia latifolia 'Bull