Forsythia suspensa, aka Forsythia suspensa ssp. sieboldi

Forsythia suspensa, aka Forsythia suspensa ssp. sieboldi

$ 13.00

Shrub, groundcover for sun in zone 5a-8b. Yellow flowers. Up to 10 x 15 feet Also known as Forsythia suspensa var. sieboldii, Weeping Forsythia.

Details on Forsythia suspensa at pl