Euphorbia griffithii 'Fireglow'

Euphorbia griffithii 'Fireglow'

$ 14.00

Perennial for sun in zone 5a-10b. Red, orange flowers. Up to 3 x 3 feet Also known as Fireglow Spurge, Euphorbia griffithii 'Fire Glow'.

Details on Euphorbia griffithii