Eucryphia x nymansensis 'Mt. Usher'

Eucryphia x nymansensis 'Mt. Usher'

$ 15.00

Tree for sun, mostly sun, mostly shade in zone 8a-9b. White flowers. Up to 40 x 20 feet Also known as Eucryphia x nymansensis 'Mt. Usher'.

Details on Eucryphia x n