Davidia involucrata 'Lady Dahlia'

Davidia involucrata 'Lady Dahlia'

$ 151.00

Shrub for sun, mostly sun in zone 6a-9b. White flowers. Up to 6 x 3 feet Also known as Davidia 'Lady Dahlia', Lady Dahlia Dove Tree.

Details on Davidia involucrata 'La