Corokia cotoneaster 'Devil's Staircase'

Corokia cotoneaster 'Devil's Staircase'

$ 13.00

Shrub for sun in zone 8a-12. Yellow flowers.

Details on Corokia cotoneaster [Devil's Staircase] at plantlust.com

Photo credit