Cistus x laxus 'Snow White'

Cistus x laxus 'Snow White'

$ 13.00

Shrub, perennial for sun in zone 8a-10b. White flowers. Up to 6 x 8 feet Also known as Cistus 'Snow White', Snow White Rockrose.

Details on Cistus x laxus 'Snow White' at pl