Baptisia 'Twilite Prairieblues'

Baptisia 'Twilite Prairieblues'

$ 15.00

Perennial for sun in zone 4a-8b. Purple flowers. Up to 5 x 7 feet Also known as Baptisia 'Twilite Prairieblues', Baptisia 'Twilight Prairie Blues', Wild Indigo, Twilite False Indigo - PrairieBlues.