Aesculus neglecta 'Erythroblastos' (aka Yellow Horsechestnut)

Aesculus neglecta 'Erythroblastos' (aka Yellow Horsechestnut)

$ 66.00

Tree for sun in zone 4a-9b. Cream flowers. Up to 25 x 20 feet Also known as Erythroblastus Horsechestnut, Erythroblastos Yellow Horsechestnut.

Details on Aesculus neg